การเปลี่ยนสินค้า
กรณีสินค้าไม่มีตำหนิ สามารถทำได้ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม
และอยู่ในสภาพที่นำไปขายใหม่ได้ 100%
สภาพกล่อง ป้าย และ กระดาษห่อสินค้า ต้องอยู่ครบ

กรณีสินค้ามีตำหนิข้อผิดจากทางการผลิต
สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ (ไม่รับคืนสินค้านอกจากสินค้านั้นได้หมดสต๊อคไปแล้ว)
หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นในราคาเท่ากันหรือมากกว่าได้

***ทั้งสองกรณี***
ต้องมีใบเสร็จในการสั่งซื้อแนบมาด้วย
เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับ และสินค้าใหม่ในกรณีต้องการเปลี่ยนของ
(หากสินค้ามีตำหนิข้อผิดจากทางการผลิตทางบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเองทั้งหมด)

โปรดติดต่อแผนก Online Sales
โทร 02-954-6400 ต่อ 146 หรือ customerservice@nylagroup.co.th
ก่อนทำการส่งสินค้ากลับมาคืนทุกครั้งเพื่อป้องกันสินค้าตกหล่น

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้ากลับ
บริษัท nyla group จำกัด
13/16 ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แยก 2-1-2-1 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพ 10210
nyla group สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับคืนสินค้า ตามความเหมาะสมของสภาพสินค้า